Mest

Drijfmest rijden wij uit in de periode van februari tot en met september.
Vaste mest, februari tot en met augustus.

Zodebemesten en bouwland bemesten
Het zode bemesten van uw grasland doen wij met onze zelfrijdende Vredo, deze Vredo heeft een luchtdruk wisselsysteem en beschikt over een RTK GPS systeem.

Mest breken
Voor het verspreiden van stalmest of compost beschikken wij over een breed strooier.